“Samenwerken is best lastig … vooral als het met die ander moet” – George Dujardin

Interactie met anderen, samenwerken en kracht putten uit een gevarieerd netwerk. Dat is niet alleen het advies voor anderen; het is ook hoe Denkwerkers opereert. Met een aantal gelijkgestemden werkt Denkwerkers energiek samen om veelzijdigheid, impact en snelheid te kunnen bieden.

Transactieland brengt professionals bijeen die in hun loopbaan allemaal hebben ondervonden dat de vraagstukken ván organisaties alleen kunnen worden opgelost in samenwerking tussen organisaties. Transactieland bundelt de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in concrete cases. Transactieland is een not-for-profit stichting. De winst vanuit de  dienstverlening wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar vragen die zich voordoen vanuit het paradigma van de waardevolle verbinding

Happy Planet Professionals is een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu