“Denkwerk veronderstelt vrijheid”- Erik Goedhart

Als technisch bedrijfskundige ben ik opgeleid om organisaties en processen te bestuderen en te (her)ontwerpen. Als persoon ben ik er van overtuigd dat een ontwerp pas waardevol wordt, als:

Ing. Erica I. Goedhart
  • we waardeketens bouwen die eerlijk zijn
  • we echt met elkaar in contact zijn
  • we energiek aanpakken wat verbeterd moet worden

Ik heb 25 jaar ervaring in inkoop- en supply chain management bij bedrijven in de maakindustrie met een ‘low volume – high mix’ profiel. Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om op basis van andere waarden dan macht en geld overeenkomsten te sluiten. Die ervaring zet ik in voor organisaties die hun inkooppotentieel willen benutten om circulaire ambities waar te maken.


In 1973 verscheen het boek ‘De efficiency van het denkwerk’. Een boek dat – geheel in de tijdgeest van toen – een systeem bood voor efficiënt denk- en stuurwerk. Waar begin jaren ’70 van de vorige eeuw al veel arbeidsanalyse was gedaan op fabrieksarbeid, had het “denkwerk”, nog weinig arbeidsanalisten bezig gehouden. De essentie van het boek is dat eenieder die met behulp van eigen hersenen beslissingen moet nemen, er vooral goed aan doet zich te realiseren waar zij of hij tijd aan besteedt. Dat is geen sinecure in de wereld van vandaag vol complexe problemen.

Denkwerkers staat met beide benen in de realiteit van vandaag, is met de ogen gericht op de toekomst, maar brengt tevens een groot saluut aan haar inspirator en de schrijver van ‘De efficiency van het denkwerk’: Erik Goedhart.