“Denkwerk veronderstelt vrijheid” – Erik Goedhart

In 1973 verscheen het boek ‘De efficiency van het denkwerk’. Een boek dat – geheel in de tijdgeest van toen – een systeem bood voor efficiënt denk- en stuurwerk. Waar begin jaren ’70 van de vorige eeuw al veel arbeidsanalyse was gedaan op fabrieksarbeid, had het “denkwerk”, nog weinig arbeidsanalisten bezig gehouden. De essentie van het boek is dat eenieder die met behulp van eigen hersenen beslissingen moet nemen, er vooral goed aan doet zich te realiseren waar zij of hij tijd aan besteedt. Dat is geen sinecure in de wereld van vandaag vol complexe problemen.

De transformatie naar een circulaire economie kan met recht een complex vraagstuk genoemd worden. Gelukkig buigen zich al geruime tijd veel kundige mensen over dit vraagstuk. Tegelijkertijd is er nog veel verbeterpotentieel. Denkwerkers richt zich op partijen die hun samenwerking in de waardeketen willen verbeteren. Partijen die aanvoelen dat juist de samenwerking het verschil zal maken tussen slagen of falen in hun transitie naar een circulaire economie.

Denkwerkers staat met beide benen in de realiteit van vandaag, is met de ogen gericht op de toekomst, maar brengt tevens een groot saluut aan haar inspirator en de schrijver van ‘De efficiency van het denkwerk’: Erik Goedhart.

Ing. Erica I. Goedhart

Als technisch bedrijfskundige wordt je getraind om naar processen te kijken. Als persoon geloof ik dat deze processen pas waardevol worden als ze kleurrijke interactie ondersteunen: een gelijkwaardige en oprechte uitwisseling van verschillende zienswijzen gericht op versterking van het geheel.

In mijn werk in inkoop & supply chain management, heb ik me altijd gericht op het samenwerken van de eigen onderneming met die van anderen. Werkend in de maakindustrie in Nederland, in bedrijven met een ‘low volume – high mix’ profiel, leer je om op basis van andere belangen dan macht overeenkomsten te sluiten. Dit is tekenend voor mijn stijl; ik zoek naar de samenwerking tussen partijen, gericht op de lange termijn zonder de korte termijn uit het oog te verliezen. Denken vanuit verbetermogelijkheden en dan (uit/ver/her) Werken om die verbetering daadwerkelijk te bereiken. Dat doet Denkwerkers.