“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere” – Albert EinsteinDe transformatie naar een circulaire economie is een systeemverandering. Er is behoefte aan anders kijken naar de zelfde werkelijkheid om het perspectief van “overmorgen” te zien. Daarbij zijn product innovaties en nieuwe business modellen nodig. Maar de sleutel naar succes is de manier waarop partijen in de waardeketen erin slagen samen te werken en hun gezamenlijk potentieel te ontwikkelen.

Dé aangewezen discipline voor het delven van het ontwikkelpotentieel van de waardeketen is inkoop. Met onze aanpak worden via inkoop alle lagen van de organisatie en leveranciers/partners in de waardeketen aangesloten. Vanuit deze multi-laags-multi-schakel aanpak wordt de impact op korte en lange termijn geborgd.

Keten, kunnen en kennen Een verandering begint bij het kennen van de huidige situatie. Samen met uw team wordt in korte tijd een analyse van de leveranciers gemaakt. Op basis van deskresearch en kennis binnen uw onderneming, worden de kansen bij leveranciers geplot tegen de circulaire ambitie van uw eigen onderneming. Aan het eind van dit traject heeft u duidelijk in beeld met welke ketenpartners u om tafel moet gaan om stappen te kunnen maken.Verder kijken In de praktijk blijkt dat partijen weinig weten van de leveranciers met wie ze werken. Vooral waar het gaat om hun lange termijn ambities en daaronder liggende waarden. Maar juist de match van deze ambities en waarden zijn essentieel voor succes in een circulaire economie. In werksessies met uw ketenpartners brengen we de gezámenlijke ambities en waarden in kaart. Vanuit het perspectief van overmorgen, redeneren we terug naar de oplossingen van morgen en tackelen we de problemen van vandaag. Aan het eind van dit traject heeft u een actieplan waarmee u en uw ketenpartners concrete stappen kunnen maken.Meer-waarde creëren De rollen voor een ieder (binnen uw organisatie en bij uw leveranciers) zijn helder. Nu ‘alleen nog even implementeren’. In een op scrum gebaseerde werkwijze pakken we een kansrijk project op. Aan het eind van deze fase is dit project afgerond en heeft uw team de methodiek in handen om een volgend project zelfstandig op te pakkenEen afwijkend idee? Mail voor interim mogelijkheden of een voorstel op maat