Creating Value Change

Meer-waarde met inkoopDenkwerkers zet zich in vooreen rechtvaardige en 100% circulaire maakindustrieRechtvaardig voor nu en voor (veel) later

Rechtvaardig voor mensen, dieren en natuur

Rechtvaardig voor wie we kennen en voor (nog) onbekenden

Waarbij meer-waarde met inkoop wordt gecreëerd door:

  • te sturen op aanschaf van zo min mogelijk primair abiotische (nieuwe, niet-hernieuwbare) grondstoffen;
  • de samenwerking in de keten zó te organiseren dat maximaal waardebehoud van producten, componenten en materialen wordt gewaarborgd;
  • informatie over producten, componenten en materialen vast te leggen en te delen om verspilling te voorkomen.