Creating Value Change

Meer-waarde met inkoopDenkwerkers zet zich in voor een

een eerlijke en 100% circulaire maakindustrieEerlijk voor nu en voor (veel) later

Eerlijk voor mensen, dieren en natuur

Eerlijk voor mensen die we kennen en voor (nog) onbekenden

door meer-waarde met inkoop te creëren:

  • Sturen op aanschaf van minder en minder schadelijke materialen, halffabricaten, componenten en producten.
  • Kennen van de gehele waardeketen en samenwerking organiseren waardoor maximaal waardebehoud van componenten en producten wordt gewaarborgd.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor hergebruik van materialen, componenten en producten door actief data van het gekochte te verzamelen en te delen